Největší mýty o bisexuálním milování

Člověk by si myslel, že v roce 2024 by bisexualita už neměla být takový problém. Ale i když se stále více a více lidí otevírá a identifikuje tímto způsobem, stále existuje mnoho mylných představ o bisexualitě, kterých se nemůžeme zbavit. Od lidí, kteří si ani nemyslí, že bisexualita je skutečná věc, až po předpoklad, že bisexuálové mají sex se vším, co se hýbe.

Bisexualita není tak složitá. Můžou být přitahováni muži i ženami i nebinárními osobami. Přitahuje je každý, kdo se jim zdá atraktivní. Pojďme společně zbořit několik mýtů, které jsou stále spojovány s bisexualitou.

shutterstock_2160596525

1. Mýtus

Bisexualita ve skutečnosti neexistuje. Lidé, kteří se považují za bisexuály, procházejí určitou fází, jsou zmatení či nerozhodní. Nakonec se usadí a uvědomí si, že jsou buď homosexuálové, nebo heterosexuálové. [1]

Realita

Někteří lidé procházejí přechodným obdobím bisexuality na cestě k přijetí lesbické/gayovské nebo heterosexuální identity. Pro mnoho dalších zůstává bisexualita dlouhodobou orientací. Pro některé bisexuály byla homosexualita přechodnou fází jejich coming outu jako bisexuálů. Mnoho bisexuálů může být zmateno, protože žije ve společnosti, kde je jejich sexualita popírána homosexuály i heterosexuály, ale tento zmatek je výsledkem útlaku.

2. Mýtus

Lidé, kteří se považují za bisexuály, jsou skutečně heterosexuálové, ale experimentují/hrají si/snaží se být cool/volnomyšlenkářští/trendy/politicky korektní.

Realita

To, zda je jedinec experimentující heterosexuál nebo bisexuál, závisí spíše na tom, jak se identifikuje, než na nějakém vnějším vlivu. I když určitě existují lidé, pro které je bisexuální chování trendy, to ale neznamená, že jsou zde bisexuálové, kteří se za ně prohlašují s hrdostí, bez jiných vedlejších záměrů, jako být cool.

3. Mýtus

Lidé, kteří se považují za bisexuály, jsou ve skutečnosti lesby/gayové, ale plně nepřijali svou pravou identitu. [2]

Realita

Bisexualita je legitimní sexuální orientace.

4. Mýtus

Bisexuálové jsou povrchní, narcističtí, nedůvěryhodní, hédonističtí a nemorální.

Realita

Tento mýtus odráží ambivalenci naší kultury ohledně sexu a potěšení. „Sex“ je v bisexuální orientaci příliš zdůrazňován a naše kultura promítá do bisexuálů svou fascinaci a odsuzování sexu a potěšení.

5. Mýtus

Bisexualita znamená mít paralelně milence obou pohlaví.

Realita

Většinu bisexuálů primárně přitahují buď muži, nebo ženy, ale nepopírají menší přitažlivost k druhému pohlaví. Někteří bisexuálové nikdy nemají sex s jiným než jimi preferovaným pohlavím. Bisexualita je o snech a touhách stejně jako o činech. Bisexuálové jsou lidé, kteří MOHOU mít milence obou pohlaví, ne lidé, kteří MUSÍ mít milence obou pohlaví. Bisexuálové nemusí být s oběma pohlavími, aby se cítili šťastní.

6. Mýtus

Bisexuálové jsou promiskuitní hypersexuální, nymfomanští, které přitahuje každá žena a muž, který projde kolem nich. Bisexuálové nemohou být monogamní, ani se nemohou oženit nebo žít v tradičních oddaných vztazích. Nemohou být v celibátu. [2]

Realita

Bisexuální lidé žijí pestrým sexuálním životem. Stejně jako lesby, gayové nebo heterosexuálové, někteří mají více partnerů, někteří mají jednoho partnera a někteří prožijí celý život nebo určité období bez partnera. Promiskuita není v bisexuální populaci rozšířenější než u jiných skupin lidí.

7. Mýtus

Bisexuálové šíří AIDS do lesbických a heterosexuálních komunit. [3]

Realita

Výše uvedený mýtus umožňuje legitimizaci diskriminace bisexuálů. Označení „bisexuál“ jednoduše odkazuje na sexuální orientaci. Neříká nic o tom, zda člověk praktikuje bezpečný sex nebo ne. AIDS se vyskytuje u lidí všech sexuálních orientací. AIDS se lze nakazit nebezpečným sexuálním chováním, sdílením jehel a transfuzí kontaminované krve. Sexuální orientace "nezpůsobuje" AIDS.

8. Mýtus

Bisexuálové jsou zrádci ve smyslu rozšiřování lidských práv pro lesbičky a gaye. Vydávají se za heterosexuály, aby se vyhnuli problémům a zachovali si heterosexuální privilegia. [2]

Realita

Je zřejmé, že existují bisexuálové, kteří se vydávají za heterosexuály, aby se vyhnuli problémům. Existuje také mnoho lesbiček a gayů, kteří to dělají. Vydávat se za heterosexuála a popírat tu část sebe, která miluje osoby stejného pohlaví, je pro bisexuála stejně bolestivé a škodlivé jako pro lesbu nebo gaye.

9. Mýtus

Bisexuální ženy vždy opustí své lesbické milenky pro muže. [1]

Realita

I když se to stává, bisexuální ženy mají také dobré, dlouhodobé vztahy s lesbami. Existují bisexuálové, pro které je bisexualita fází; existují i lesbičky, pro které je lesbismus fází. Existují bisexuálové a lesbičky, které se nikdy pořádně nevyrovnají se svou sexualitou a internalizovanou homofobií. Bisexuální ženy, které skutečně přijímají samy sebe a svou sexualitu, opustí vztah – se ženou nebo s mužem –, když už jim to nefunguje. Jakkoli je těžké ujasnit si důvody, proč může vztah skončit, a jakkoli mohou čelit lesbické vztahy, představa, že bisexuální ženy nezvládají lesbické vztahy, je jen stereotyp.

10. Mýtus

Bisexuálové dostanou to nejlepší z obou světů a zdvojnásobí si šanci na rande v sobotu večer.

Realita

Spojte extrémní heterosexismus a homofobii s nerozhodností lesbiček a gayů přijmout bisexuály do své komunity a dalo by se říci, že bisexuálové dostávají to nejhorší z obou světů. Pokud jde o zdvojnásobenou šanci na rande, ta závisí více na osobnosti jednotlivce než na jeho sexualitě. Pokud má bisexuální žena potíže se seznamováním s lidmi, bisexualita jí moc nepomůže.

11. Mýtus

Bisexuálové jsou zoufale nešťastní, nekonečně hledající nějaký druh vnitřního klidu, který nikdy nemohou najít.

Realita

Stejně jako lesbičky a gayové, kterým bylo řečeno, že budou žít hrozné životy, mohou bisexuálové odpovědět, že velká část bolesti pochází z útlaku a nepochopení. Uznání a přijetí rozdílů a vidění krásy v naší rozmanitosti usnadňuje životy všem na této planetě.

Zdroje:

  1. TRACEY COX, (2018). It's NOT just a phase! Tracey Cox reveals the six biggest myths about bisexuality - and, no, it doesn't mean you're more likely to cheat
  2. MAGGIE ZHOU. (2022). What People Get Wrong About Bisexuality, According To 27 Bi Babes
  3. Dr. Joe Kort. (2024). Top 4 Myths about Bisexual Identity